قابلیت ری‌اکشن در پست های تلگرام از سال 2021 در ورژن 8.4 به بعد معرفی شد و در بین افراد  و ادمین های تلگرام محبوبیت زیادی پیاده کرد. وب‌سایت ویوا فالوور نیز امکان خرید انواع ری اکشن تلگرام را با کمترین قیمت برای کاربران خود فعال کرد.

نکات مهم قبل از سفارش

  • توجه داشته باشید که قابلیت ری‌اکشن در تنظیمات کانال شما فعال شده باشد.
  • لینک پست مورد نظر را کپی کنید و داخل کادر زیر قرار دهید.
  • لطفا همزمان برای یک لینک چند سفارش ندهید. شما باید منتظر بمانید تا اولین سفارش تکمیل شود سپس می توانید دوباره سفارش دهید.

 

🔵 خدمات ری‌اکشن تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
85 ری اکشن تلگرام (🙏) توضیحات 12,000  تومان 5000000/50 فعال
80 ری اکشن تلگرام (😱) توضیحات 12,000  تومان 5000000/50 فعال
75 ری اکشن تلگرام (👎) توضیحات 12,000  تومان 5000000/50 فعال
73 ری اکشن تلگرام (👍) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
88 ری اکشن تلگرام (😢) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
95 ری اکشن تلگرام (👻) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
94 ری اکشن تلگرام (💯) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
93 ری اکشن تلگرام (😭) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
92 ری اکشن تلگرام (😐) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
91 ری اکشن تلگرام (🖕) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
90 ری اکشن تلگرام (🤮) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
89 ری اکشن تلگرام (💩) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
86 ری اکشن تلگرام (👌🏻) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
87 ری اکشن تلگرام (😍) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
84 ری اکشن تلگرام (😁 ) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
83 ری اکشن تلگرام (🤩) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
82 ری اکشن تلگرام (🎉) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
81 ری اکشن تلگرام (⚡️) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
78 ری اکشن تلگرام (😂) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
77 ری اکشن تلگرام (🔥) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال
76 ری اکشن تلگرام (❤) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 2 ساعت 14 دقیقه فعال
96 ری اکشن تلگرام (👀) توضیحات 30,000  تومان 5000000/50 فعال